Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény vezető


  • A hirdetés 1186 napja lejárt

Almásfüzitő Község Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény
-->
Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre-ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2932 Almásfüzitő, Petőfi tér 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatiról és működésének feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerint, és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM renelet alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,

§         a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete 8.1 pontja szerinti felsőfokú szakirányú szakképzettség, e jogszabály 19/A. § (2) bekezdése alapján. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatiról és működésünk feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM r. 2.sz. melléklet I/1 pontjában előírt képesítés,

§         a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet 3.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő vezetői megbízás keretében szerzett szakmai gyakorlat,

§         szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követő 2 éven belül annak megszerzését saját költségén, vagy a szociális szakvizsga alóli, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatiról és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I/7.) SZCSM rendelete 6.§-ának (8) bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása,

§         vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság,

§         büntetlen előélet,

§         cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         mentálhigiénikus szakterületen szerzett szakmai gyakorlat és képzettség,

§         szociális, valamint gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményvezető - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         "B" kategóriájú vezetői engedély,

§         átlag feletti empatikus képesség,

§         helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         szakmai önéletrajz,

§         iskolai végzettséget tanúsító okirat,

§         vezetésre, fejlesztésre vonatkozó program,

§         nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázat tárgyalását nyílt vagy zárt testületi ülésen kéri.

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárást.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Karánsebesy Lukács polgármester nyújt, a 34/348-251 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Almásfüzitő Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2932 Almásfüzitő, Petőfi tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6-93/2015. , valamint a munkakör megnevezését: Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény vezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Almásfüzitő Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2932 Almásfüzitő, Petőfi tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6-93/2015., valamint a munkakör megnevezését: Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény vezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Almásfüzitő Község honlapja - 2015. február 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.almasfuzito.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Komárom-Esztergom
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.02.20.