Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

általános dékánhelyettes


  • A hirdetés 943 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
--> Zeneművészeti Karra

általános dékánhelyettes

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. július 1-től 2019. június 10-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó dékánhelyettes feladata a dékán munkájának hatékony segítése az általános adminisztratív, működési, működtetési, oktatásszervezési munkafolyamatok irányításában és ellenőrzésében. További feladata, hogy – figyelemmel az SZTE SZMSZ Szervezeti és Működési Rend V. fejezet 33. pontjára – a dékán távollétében a dékán számára biztosított jogkörben járjon el. A pályázónak rendelkeznie kell a zeneművészképzés területén szerzett több éves szakmai tapasztalattal, vezetői gyakorlattal. Pályázhatnak a Zeneművészeti Kar egyetemi tanárai, főiskolai tanárai és főiskolai docensei. Dékánhelyettesi megbízást az kaphat, aki – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.§ (6) bekezdésére figyelemmel – a megbízás lejártáig nem tölti be a 65. életévét, eleget tesz az SZTE SZMSZ Szervezeti és Működési Rendben rögzített, a dékánhelyettesi megbízásra vonatkozó feltételeknek, és a megbízással egyidejűleg eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, A pályázathoz mellékelni kell: – pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra; – rektori hatáskörbe tartozók kitöltött szakmai adatlapját (letölthető a http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról); – részletes szakmai önéletrajzot; – eddigi vezetői tevékenysége ismertetését; – vezetői elképzelései részletes terveit a felsorolt feladatok ellátásáról a Zeneművészeti Karon; – vezetői elképzelései részletes terveit a gazdálkodásról, mely a finanszírozási helyzet ismeretében tartalmazza a szervezeti egység fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú távú elképzeléseit, valamint a szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit; – végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okiratok másolatát, (ha a pályázó külföldön szerzett oklevéllel, bizonyítvánnyal rendelkezik, annak elismeréséről szóló határozat, külföldi tudományos fokozat esetében a honosított tudományos fokozat másolatát), habilitációs oklevélről készített másolatot, ha a pályázó rendelkezik habilitációval; – három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt; – minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart; – hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt SZTE ZMK Dékáni Hivatala nyújt, a (62) 544-600 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-50/2016. , valamint a beosztás megnevezését: általános dékánhelyettes. §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-50/2016., valamint a munkakör megnevezését: általános dékánhelyettes.

§         Személyesen: az SZTE ZMK Dékáni Hivatalába, Csongrád megye, 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         http://www.u-szeged.hu/egyetemi-faliujsag/ - 2016. április 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem SZMSZ Szervezeti és Működési Rendjében, valamint Foglalkoztatási Követelményrendszerében rögzített, a dékánhelyettesi megbízásra vonatkozó feltételeknek. A pályázatot 1 eredeti példányban kell benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.u-szeged.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. április 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.04.18.
Iratkozzon fel állásértesítőre