Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

általános dékánhelyettes


  • A hirdetés 184 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
--> Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

általános dékánhelyettes

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. október 1–től 2020. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6726 Szeged, Temesvári krt. 31.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó dékánhelyettes feladata az SZTE SZMSZ Szervezeti és Működési Rendjében, valamint a Kari Ügyrendben rögzített feladatok ellátása, különösen a dékán helyettesítése, az eredményes munkához szükséges együttműködés fenntartása az egyetem szervezeti egységeivel, a Hallgatói Önkormányzattal, kapcsolattartás a társintézményekkel és együttműködő partnerekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        PhD, A pályázónak rendelkeznie tudományos fokozattal. Pályázhatnak az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló, egyetemi vagy főiskolai tanárok, valamint egyetemi vagy főiskolai docensek. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen vezetői beosztásra irányuló pályázati felhívás nem jelenti egyben egyetemi oktatói állás meghirdetését, amely egyebekben feltétele a vezetői megbízásnak. A megbízással egyidejűleg eleget kell tennie vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.,

        – három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt; – minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

        A pályázathoz mellékelni kell: – pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra, – kitöltött szakmai adatlapot (letölthető a http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról), – részletes szakmai önéletrajzot,

        – nyilatkozatot arról, hogy a digitális másolat minden tekintetben megegyezik a papíralapú, eredeti példánnyal, – hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

        – végzettség, szakképzettség, szakképesítés, tudományos fokozat, (PhD, a tudományok kandidátusa, a külföldön szerzett és honosított tudományos fokozat) megszerzését tanúsító okirat, nyelvvizsga bizonyítvány másolatát,

        – eddigi vezetői tevékenység összefoglalását,

        – a vezetői elképzelések részletes terveit az adott szervezeti egység vonatkozásában (oktatásról, kutatásról, illetőleg egyéb feladatellátásról), – a vezetői elképzelések részletes terveit a gazdálkodásról, mely a finanszírozási helyzet ismeretében tartalmazza a szervezeti egység fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú távú elképzeléseit, valamint a szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit, – publikációs jegyzéket,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt ETSZK Dékáni Hivatala nyújt, a 62/545-025; 62/546-417 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6726 Szeged, Temesvári krt. 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-79/2017. , valamint a beosztás megnevezését: általános dékánhelyettes .         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-79/2017., valamint a munkakör megnevezését: általános dékánhelyettes .

        Személyesen: SZTE ETSZK Dékáni Hivatalába, Csongrád megye, 6726 Szeged, Temesvári krt. 31. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE honlapja - 2017. július 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében valamint Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatokat 2017. augusztus 22–ig a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Dékáni Titkárságára (6726 Szeged, Temesvári krt. 31.) kell benyújtani személyesen vagy postai úton 1 eredeti példányban és CD-ROM vagy DVD-ROM adathordozón rögzített, 1 digitális másolati példányban (Word, illetve PDF kiterjesztésű fájlban).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.21.
Iratkozzon fel állásértesítőre