Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

általános- és kutatási dékánhelyettes


  • A hirdetés 1206 napja lejárt

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar
-->
általános- és kutatási dékánhelyettes

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3-5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Bajza utca 33.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• A dékán munkájának hatékony segítése a kar irányításával összefüggő feladatok ellátásában; • A kar képviselete és a dékán helyettesítése a dékán rendelkezéseinek keretei között; • A kar kutatási tevékenységének koordinációja, kutatási partnerek felkutatása, a partnerekkel való folyamatos kapcsolattartás; • A kar oktatóinak, kutatóinak tudományos és publikációs tevékenységének koordinációja, teljesítménymérése; • A hallgatói tudományos munka felügyelete, koordinálása; • A kar tudományos pályázati tevékenységének, illetve tudományos infrastruktúrájának felügyelete, továbbá javaslattétel a fejlesztésekre; • A kar tudományos és kutatási stratégiájának felügyelete, javaslattétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         Dékán-helyettesi beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a Szent István Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg főiskolai/egyetemi docensi vagy főiskolai/egyetemi tanári közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

§         Tudományos fokozat,

§         Idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         A kar oktatási – kutatási profiljához kapcsolódó szakirányú egyetemi végzettség, valamint tudományos fokozat.

§         További felsőfokú iskolai végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes szakmai önéletrajz,

§         Tudományos publikációk jegyzéke,

§         Vezetői koncepció eddigi vezetői tevékenység bemutatásával,

§         Iskolai végzettséget, szakképzettségeket, tudományos fokozatot és az idegen nyelv ismeretét tanúsító oklevelek másolata,

§         Összeférhetetlenségi nyilatkozat,

§         Három hónapnál nem régebbi teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény,

§         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagát a pályázati eljárásban részt vevők megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Károlyi András nyújt, a (66) 524-700/1024 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Bajza utca 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GAEK/203-1/2015. , valamint a beosztás megnevezését: általános- és kutatási dékánhelyettes. §         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Bajza utca 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GAEK/203-1/2015., valamint a munkakör megnevezését: általános- és kutatási dékánhelyettes.

és

§         Elektronikus úton Károlyi András részére a karolyi.andras@gk.szie.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

§         Személyesen: Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár – és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Titkárság, Békés megye, 5600 Békéscsaba, Bajza utca 33. I. 143.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Szent István Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZIE honlapja - 2015. március 27.

§         Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar honlapja - 2015. március 27.

§         Kari Hirdetőtábla - 2015. március 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

• A szabályszerűen összeállított pályázatot öt példányban a dékán úrnak címezve kell benyújtani a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár – és Egészségtudományi Kar, 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. címre. • A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosítást Károlyi András hivatalvezető ad a (66) 524-700/1024-es telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu/allaspalyazatok honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. március 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.03.28.
Iratkozzon fel állásértesítőre