www.topjob.hu

általános igazgatóhelyettes


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 313 napja lett aktiválva

Herman Ottó Múzeum - Miskolc

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Herman Ottó Múzeum
-->
általános igazgatóhelyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év -ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3529 Miskolc, Görgey utca 28.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Herman Ottó Múzeum, mint Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén illetékes megyei hatókörű városi múzeum magasabb vezetői szinten történő irányítása; a múzeumigazgató helyettesítése és feladatköreinek ellátása az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott esetekben és feltételekkel. Az általános igazgatóhelyettes önállóan irányítja a múzeum tudományos munkáját, koordinálja a múzeumi kutatásokat, szervezi a múzeum publikációs és kiadói tevékenységét, tudományos rendezvényeket és projekteket szervez. Magasabb vezetői szinten felügyeli a gyűjteményi munkát. A tár- és osztályvezetők közreműködésével irányítja az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített szervezeti felépítés szerint hozzá rendelt szervezeti egységeket (gyűjteményi tárakat és osztályokat). Magasabb vezetői szinten koordinálja a múzeum közönségkapcsolati, múzeumpedagógiai és kiállítási tevékenységét. Szervezi és irányítja az intézmény pályázatait, különös tekintettel a szakmai feladatok ellátására.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet, valamint az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről szóló 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Szakirányú egyetemi végzettség,néprajz, történelem, művészettörténet vagy muzeológia szakos MA, vagy osztatlan képzésben megszerzett oklevél,

        végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyba - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        muzeumi munkaviszony - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        közgyűjteményekkel kapcsolatos jogszabályok ismerete

        tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret ,államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga bizonyítvány valamely világnyelvből

        szakmai publikációk

        legalább 3 év kulturális közintézményben szerzett vezetői tapasztalat

        büntetlen előélet (érvényes erkölcsi bizonyítvány ,3 hónapon belüli)

        kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet végez

        magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, osztatlan képzésű más szakos egyetemi diploma,vagy legalább folyamatban lévő PhD -eljárás olyan szakterületen , mely összefüggésben van a feladatkör betöltésével,

        Borsod-Abaúj-Zemplén megyében szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        pályázati területen szerzett szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        felhasználói szintű grafikai és térinformatikai számítógépes ismeretek - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        pedagógus végzettség - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

Elvárt kompetenciák:

        kreativitás, problémamegoldó készség,

        vezetői képességek, szervezőkészség,

        felelősségtudat, döntéshozatali képesség,

        önállóság, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        pályázó szakmai önéletrajza, szakmai program és tudományos-szakmai publikációs jegyzéke,

        erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt

        végzettséget;szakképesítést ;nyelvvizsgát ;igazoló okiratok másolatai

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti összeférhetetlenségi ok.

        a szakmai- és vezetői gyakorlat teljesítésének igazolása,

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy teljesen korlátozott gondnokság alatt

        nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

        nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr.Tóth Arnold múzeumigazgató nyújt, a 46-560-172 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Herman Ottó Múzeum - Miskolc címére történő megküldésével (3529 Miskolc, Görgey utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2141/2017.F.81. , valamint a beosztás megnevezését: általános igazgatóhelyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Herman Ottó Múzeum - Miskolc címére történő megküldésével (3529 Miskolc, Görgey Artúr utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2141/2017.F.81., valamint a munkakör megnevezését: általános igazgatóhelyettes.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett érvényes pályázatokat a Herman Ottó Múzeum szakértő munkatársaiból álló szakmai bizottság értékeli.A kiválasztott pályázókat a bizottság szóbeli interjún hallgatja meg.A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Herman Ottó Múzeum - 2017. augusztus 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hermuz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.16.