www.topjob.hu

Angol - bármilyen szakos tanár


  • GovHU
  • Békés, Békés
  • Mentés
  • Az álláshirdetés ma lejár

Gyulai Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gyulai SZC Kossuth Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Angol - bármilyen szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5900 Orosháza, Kossuth tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakgimnazista és szakközépiskolai tanulók részére angol nyelv tanítása, érettségire történő felkészítés, érettségiztetés, valamint a munkaköri leírásban leírt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kor. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Angol - bármilyen szakos tanár,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Cselekvőképesség.

        Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, Angol - bármilyen szakos tanár,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz.

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll büntetőeljárás és foglalkoztatás/tevékenység gyakorlásának eltiltása hatálya alatt.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléshez).

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gajdács Tibor tagintézmény vezető nyújt, a 06-68-411-811 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyulai Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYSZC-245/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Angol - bármilyen szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Gyulai Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5700 Gyula, Szent István útca 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYSZC-245/2018, valamint a munkakör megnevezését: Angol - bármilyen szakos tanár.

vagy

        Elektronikus úton Gajdács Tibor tagintézmény vezető részére a oroshaza@gyszc.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Gajdács Tibor tagintézmény vezető, Békés megye, 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyszc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre