www.topjob.hu

angol nyelv és irodalom - bármely szakos középiskolai tanár


  • GovHU
  • Békés, Békés
  • Mentés
  • Az álláshirdetés ma lejár

Békéscsabai Tankerületi Központ Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

angol nyelv és irodalom - bármely szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Haán Lajos u 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

angol - nyelvoktatás gimnáziumi osztályokban (7-12. évfolyam)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) e törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, angol- bármely szakos tanár,

        büntetlen előélet,

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, további tantárgy oktatására vonatkozó végzettség,

        pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló dokumentumok másolata

        szakmai önéletrajz

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyi Tibor Intézményvezető Úr nyújt, a 06-30/285-0986 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Tankerületi Központ Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium címére történő megküldésével (Szilágyi Tibor Intézményvezető Úr részére 5600 Békéscsaba, Haán Lajos utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/033/04114 -1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: angol nyelv és irodalom - bármely szakos középiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Tankerületi Központ Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. II. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/033/04114 -1/2018, valamint a munkakör megnevezését: angol nyelv és irodalom - bármely szakos középiskolai tanár.

        Elektronikus úton igazgato@belvarbcs.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.belvarbcs.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 13.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre