www.topjob.hu

ápolási igazgató


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Somogy
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 144 napja lett aktiválva

Siófoki Kórház-Rendelőintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Siófoki Kórház-Rendelőintézet
-->
ápolási igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8600 Siófok, Semmelweis utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A főigazgató közvetlen irányítása mellett az ápolási tevékenység irányítása, felügyelete, a betegellátás folyamatosságának biztosítása, szakmai összehangolása. Az intézményben működő egészségügyi ellátáshoz megfelelő képzettségű, létszámú szakdolgozó biztosítása. Magas színvonalú betegellátás megszervezése. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet 10.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, egészségügyi főiskola diplomás ápolói, intézetvezetői, szakoktatói szakán vagy tudományegyetemen szerzett diplomás ápolói oklevél, mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés,

        egészségügyi területen szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        egészségügyi területen szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        MESZK kamarai tagság

        működési nyilvántartásba vétel

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

        egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        részletes szakmai önéletrajz

        szakmai program az ápolás szakmai terület vezetésére vonatkozóan

        kamarai tagságot igazoló dokumentum

        működési nyilvántartásba vétel igazolása

        egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum

        30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Inczeffy István főigazgató nyújt, a +36 84 501 710 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Siófoki Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (8600 Siófok, Semmelweis utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 31-3/2018. , valamint a beosztás megnevezését: ápolási igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Siófoki Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (8600 Siófok, Semmelweis utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 31-3/2018., valamint a munkakör megnevezését: ápolási igazgató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Egészségügyi Közlöny 2018. augusztus

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézmény orvos- és nővérszállóján elhelyezés biztosított. Illetmény megegyezés szerint.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.siokorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Somogy
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre