Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

ápoló


  • A hirdetés 186 napja lejárt

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézménye

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Központi Ügyelet

ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. utca 2-8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Háziorvosi ügyeleti ellátás során ápolói kompetenciában tartozó tevékenységek végzése a munkaköri leírásban foglaltak alapján az ügyeletes orvos irányítása alatt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, ápoló (OKJ) /körzeti ápoló/, közösségi szakápoló /felnőtt szakápoló/mentőápoló/diplomás ápoló/egyetemi okleveles ápoló/ mentőtiszt,

        cselekvőképesség

        érvényes működési nyilvántartás és egészségügyi szakdolgozói kamarai tagság

        büntetlen előélet

        egészségügyi alkalmasság

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállás

        18. életév betöltése

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        fényképes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezető nyújt, a 06/20/268-3271 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézménye címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Petőfi utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 282-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézménye címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Petőfi utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 282-2/2017, valamint a munkakör megnevezését: ápoló.

        Elektronikus úton Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezető részére a alapellatas@nagykanizsa.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Stimeczné Dr György Bernadette intézményvezető, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Petőfi utca 5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőben beérkező érvényes pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, melynek eredményéről a pályázók (telefonon vagy e-mailen) tájékoztatást kapnak. Az elutasított pályázatok iratanyagait - amennyiben a pályázó 90 napon belül nem veszi át - megsemmisítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nagykanizsa Város honlapja

        Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igazolást kell, hogy tartalmazzon arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20.§ (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek. A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.30.
Iratkozzon fel állásértesítőre