Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Balatonalmádi Városgondnokság intézményvezető


  • A hirdetés 590 napja lejárt

Balatonalmádi Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Balatonalmádi Városgondokság
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8220 Balatonalmádi, Rákóczi Ferenc utca 43.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A városgondnoksági intézmény egyszemélyi felelős vezetője, gazdálkodási, strandüzemeltetési és városüzemeltetési feladatokat lát el, melynek során gondoskodik az intézmény szakszerű és törvényes, a jogszabályoknak és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, egyéb belső szabályzatainak megfelelő működéséről, gyakorolja a vezető számára biztosított jogköröket.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, egyetemen vagy főiskolán szerzett kertészmérnöki, városgazdálkodási mérnöki, szakmérnöki, agrármérnöki, településmérnöki szakképzettség ,

        az intézmény alaptevékenységének megfelelő, legalább 5 éves szakmai és 5 éves vezetői gyakorlat

        az intézményben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás

        vagyonnyilatkozat tételi eljárás

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        a település szerkezetének, területének, meghatározó környezeti tényezőinek ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        az intézményvezetésre vonatkozó vezetési program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel

        a végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek másolata

        a szakmai gyakorlat, a pályázati felhívásban megfogalmazott egyéb feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolása

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a foglalkozástól eltiltás hiányára is kiterjedően, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata

        a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, továbbításához, valamint, hogy pályázati anyagát a pályázati eljárásban – véleményezésben, elbírálásban – résztvevő harmadik személyek megismerhessék

        vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben az 1992. évi XXXIII. tv. 41.§ (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

        nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Rehák Géza mb. Szervezési Osztályvezető nyújt, a 0688542416 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Balatonalmádi Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/105/2017 , valamint a beosztás megnevezését: Balatonalmádi Városgondnokság intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Balatonalmádi Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/105/2017, valamint a munkakör megnevezését: Balatonalmádi Városgondnokság intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a jogszabályban előírt véleményezést követően a Képviselő-testület dönt, a pályázati határidő lejártát követő első ülésén.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.balatonalmadi.hu - 2017. április 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott – a kinevezés szerinti munkaköre mellett – látja el a magasabb vezetői beosztásból eredő feladatait. A közalkalmazott által betöltendő munkakör: városgondnoksági ügyintéző. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelennek nyilvánítására, ez esetben 30 napon belül új pályázatot ír ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balatonalmadi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Veszprém
Veszprém
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.04.06.
Iratkozzon fel állásértesítőre