Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

belső ellenőr


  • A hirdetés 1178 napja lejárt

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

belső ellenőr

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Fő tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 1. pontja alapján belső ellenőrzési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70.§-ában, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21.§-ában meghatározott feladatok, ellenőrzések. (Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények, gazdasági társaságok gazdasági-, pénzügyi ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása, esetenként téma- és célvizsgálat lefolytatása, szükség esetén utóvizsgálat megtartása. Az ellenőrzések során megállapított tényekről írásos anyag készítése, javaslattétel az esetleges hiányosságok megszüntetésére.)

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontjában és a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24.§ (2) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott szakképzettség,

§         kétéves ellenőrzési,költségvetési,pénzügyi,számviteli,önkormányzati területen szerzett gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység végzéséhez szükséges miniszteri engedély (regisztrált belső ellenőr) az Áht. 70.§ (4) bekezdése szerint

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         ÁBPE- továbbképzési I.-hez kapcsolódó szakmai vizsga,

§         önkormányzati/államháztartási területen szerzett belső ellenőrzési tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

§         precízség,

§         elemzőkézség,

§         megbízhatóság,

§         önállóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatásával.

§         A feltételként előírt iskolai végzettséget tanúsító okirat másolata.

§         Az Áht. 70.§ (4) bekezdésében meghatározott engedély meglétét vagy a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását igazoló dokumentum másolata.

§         Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).

§         nyilatkozat, hogy kinevezés esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt költségvetési szervnél nem alkalmazható, eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.

§         nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez és nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. január 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gábor Hajnalka nyújt, a 06-83-505-507 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/307/2015. , valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr. §         Postai úton, a pályázatnak a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/307/2015., valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálója: jegyző. A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.keszthely.hu - 2015. december 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtási határidejének leteltét követően a pályázati eljárásban - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.12.10.
Iratkozzon fel állásértesítőre