Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

belső ellenőr


  • A hirdetés 899 napja lejárt

Sarkadi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Sarkadi Polgármesteri Hivatal

belső ellenőr

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5720 Sarkad, Kossuth utca 27.

Ellátandó feladatok:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. § -ban és egyéb jogszabályokban meghatározott belső ellenőrzési feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás 11 tagönkormányzata és intézményei vonatkozásában elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét. Elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát. A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében. Nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a Sarkadi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem, jogász, közgazdász, okleveles közgazdász, gazdaságinformatikus, informatikus közgazdász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, okleveles közigazgatási szakértő, okleveles közigazgatási menedzser vagy, olyan főiskolai, vagy egyetemi végzettség, amely a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vételt lehetővé teszi, vagy  felsőfokú iskolai végzettséggel és az alábbi szakképesítések valamelyikével rendelkezik: a) okleveles pénzügyi revizori, b) pénzügyi-számviteli szakellenőri, c) ellenőrzési szakelőadó, d) okleveles könyvvizsgálói, e) költségvetési ellenőri, f) mérlegképes könyvelői, g) a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri (CIA), h) az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA), i) közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, j) felsőfokú költségvetési, vagy felsőfokú államháztartási szakképesítéssel rendelkezik. ,

§         legalább két éves tapasztalat ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         45/2012. (III.20.) Korm. rendelet szerinti önéletrajz,

§         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

§         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

§         közigazgatási gyakorlat igazolása

§         pályázó nyilatkozata: összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, vagyonnyilatkozat¬tételi kötelezettséget vállalja, személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. január 19. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Pintér Magdolna jegyző nyújt, a +36 (66)585-710 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Sarkadi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5720 Sarkad, Kossuth utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-1023/2015 , valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr. §         Postai úton, a pályázatnak a Sarkadi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5720 Sarkad, Kossuth utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-1023/2015, valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.

§         Személyesen: dr. Pintér Magdolna jegyző, Békés megye, 5720 Sarkad, Kossuth utca 27. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárásban a formai feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen, hiánypótlásnak helye nincs. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A kiírt munkakörre 6 hónapos próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Sarkad Város c hetilap - 2015. december 11.

§         www. sarkad.hu - 2015. december 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sarkad.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.12.18.