Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

belső ellenőr


  • A hirdetés 872 napja lejárt

Klebelsberg Intzéményfenntartó Központ

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet


--> Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerülete

belső ellenőr

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

65. számú belső ellenőrzési feladatkör

Ellátandó feladatok:

A belső ellenőrzési feladatkör kiterjed a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ valamennyi tevékenységére, különös tekintettel a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A vonatkozó jogszabályok, nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a módszertani útmutatók és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerinti belső ellenőrzések elvégzése, ellenőrzési jelentések készítése. Részvétel a kockázatelemzésen alapuló ellenőrzési terv és az éves ellenőrzési jelentés összeállításában. Közreműködés a külső ellenőrzések koordinációjában. Tanácsadó tevékenység ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Illetmény: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján. rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, Jogász, közgazdász, gazdaságinformatikus, informatikus közgazdász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, okleveles közigazgatási szakértő, okleveles közigazgatási menedzser vagy olyan főiskolai, vagy egyetemi végzettség, amely a könyviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V.5.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vételt lehetővé teszi, vagy más felsőfokú végzettség és a következő szakképesítések valamelyike: okleveles revizor, pénzügyi-számviteli szakellenőr, ellenőrzési szakelőadó, okleveles könyvvizsgáló, költségvetési ellenőr, mérlegképes könyvelő, a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri (CIA), az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA), közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, felsőfokú költségvetési, vagy felsőfokú államháztartási.,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Magyar állampolgárság.

§         Büntetlen előlet.

§         Cselekvőképesség.

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

§         Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedély; amennyiben a pályázó nem rendelkezik regisztrációval, akkor vállalnia kell annak megszerzését, az ÁBPE tanfolyamok elvégzését, a kötelező belső ellenőri vizsga eredményes teljesítését,

§         Hozzájárulás a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, sikeres pályázat esetén a jogviszonyba lépés előtt erkölcsi bizonyítvány benyújtása kötelező.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         ÁBPE I. vizsga, ÁBPE II. képzésen való részvétel,

§         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

§         Költségvetési területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt adattartalommal

§         iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló tértivevény

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Brunnerné dr. Fandák Piroska jogi referens nyújt, a 74/795-217 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/160/55-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr. §         Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (1054 42-46. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 42-46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/160/55-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.

vagy

§         Elektronikus úton Brunnerné dr. Fandák Piroska jogi referens részére a piroska.fandak.brunnerne@klik.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előírt feltételekkel rendelkező jelöltek kerülnek behívásra személyes meghallgatásra. A meghallgatást követően az elnök dönt az alkalmazásról. A hiányosan – így különösen a megjelölt formátumtól és tartalomtól eltérő önéletrajzzal vagy a végzettséget igazoló iratok másolata nélkül – beküldött pályázatok érvénytelenítésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.01.19.