Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

belső ellenőr


  • A hirdetés 645 napja lejárt

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok
--> Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési Osztályán

belső ellenőr

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű várhatóan 2018. augusztus 15. –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.

Ellátandó feladatok:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Bkr.) rögzített belső ellenőrzési feladatok ellátása. Különösen a vonatkozó jogszabályok, nemzetközi és magyarországi belső ellenőrzési standardok, módszertani útmutatók és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerinti belső ellenőrzés elvégzése, a belső kontrollrendszer működésének és jogszabályi megfelelőségének vizsgálata, elemzése és értékelése, a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítások, következtetések és javaslatok megfogalmazá-sa a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Bkr.) rögzített belső ellenőrzési feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. tv.; Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 6. pont szerinti végzettség és gyakorlat

        a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezető-inek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 1/A. § szerinti végzettség és gyakorlat

        az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. § (4) bekezdé-sében előírt regisztráció (a pályázat beadásának nem feltétele)

        összeférhetetlenség a Kttv. 84-85. § alapján

        munkaköri orvosi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        mérlegképes könyvelői szakképesítés,

        költségvetési ellenőrzési területen szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        közigazgatási alap- vagy szakvizsga

        ÁBPE I. vizsga, ÁBPE II. képzésen való részvétel

        B kategóriás vezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal)

        három hónapnál nem régebbi, új típusú hatósági erkölcsi bizonyítvány. Az igénylő lapon a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. §-a azzal, hogy „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” feltételt kell megjelölni

        végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudás esetén az azt igazoló okiratok másolatai

        az Áht. 70. §-ában előírt regisztráció igazolása, amennyiben rendelkezik vele

        előzetes nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályazat benyújtásakor fennáll-e

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kontér Izabella osztályvezető nyújt, a 56/795-706 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JN/32/02215-2/2016. , valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.         Postai úton, a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JN/32/02215-2/2016., valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

a pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el, a pályázati felhívásban feltüntetett időpontok változtatásának jogát a pályáztató fenntartja, a pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre