Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

belső ellenőr


  • A hirdetés 789 napja lejárt

Békéscsabai Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Békéscsabai Szakképzési Centrum

belső ellenőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján összeállítandó éves ellenőrzési terv, valamint éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentési feladatok ellátása. A belső kontrollrendszer kialakítása, továbbfejlesztése érdekében szabályszerűségi, pénzügyi rendszer- és teljesítmény ellenőrzések keretében gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi vizsgálatok teljesítése. Az oktatási rendszerek, folyamatok ellenőrzése. A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítások, értékelések és javaslatok jelentésbe foglalása. Az intézmény eredményesebb működésének növelése érdekében tanácsadói tevékenység a vezetőség részére.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, belső ellenőri végzettség,

        belső ellenőri - legalább 5 éves szakmai tapasztalat

        felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek

        felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret

        foglalkoztatás esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kjt. 20. §. 1-5 bek.)

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

        legalább két éves szakmai gyakorlat ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben

        Áht. 70. § (4) bek. szerinti belső ellenőrzési tevékenység végzésére jogosító engedély

        "ÁBPE - továbbképzés I."-hez kapcsolódó szakmai vizsga

        felvétel esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        önállóság, precizitás, objektivitás, megbízhatóság, rendszer szemlélet

        jó kommunikációs és fogalmazási készség

        oktatási intézményben szerzett munkatapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével)

        az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz

        a pályázat beadási határidejét követően a pályázati anyaghoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hoffmann Erika gazdasági főigazgató helyettes nyújt, a 06-66-441-314 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: C-10/2017 , valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.         Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: C-10/2017, valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Békéscsabai Szakképzési Centrum honlapja - 2017. január 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa, bármiféle jogi és / vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bszc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.01.11.
Iratkozzon fel állásértesítőre