Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

belső ellenőr


  • A hirdetés 638 napja lejárt

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

belső ellenőr

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Fő tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I/1. belső ellenőrzési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70.§-ában, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21.§-ában meghatározott feladatok, ellenőrzések. (Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények, gazdasági társaságok gazdasági-, pénzügyi ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása, esetenként téma- és célvizsgálat lefolytatása, szükség esetén utóvizsgálat megtartása. Az ellenőrzések során megállapított tényekről írásos anyag készítése, javaslattétel az esetleges hiányosságok megszüntetésére.)

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontjában és a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 1/A.§ (1) bekezdésében meghatározott szakképzettség, szakképesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        az NGM rendelet 1/A.§ (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetben legalább 2 éves, b) pontja szerinti esetben legalább 5 éves ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli vagy az önkormányzat tevékenységi körébe tartozó területen szerzett szakmai gyakorlat

        költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység végzéséhez szükséges miniszteri engedély (regisztrált belső ellenőr) az Áht. 70.§ (4) bekezdése szerint

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ÁBPE- továbbképzési I.-hez kapcsolódó szakmai vizsga,

        önkormányzati/államháztartási területen szerzett belső ellenőrzési tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        precízség, elemzőkészség, megbízhatóság, önállóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A feltételként előírt iskolai végzettséget tanúsító okirat másolata.

        A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz.

        Az Áht. 70.§ (4) bekezdésében meghatározott engedély meglétét vagy a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását igazoló dokumentum másolata.

        Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).

        A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró/ korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt államigazgatási szervnél nem alkalmazható, hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Skoda Lilla osztályvezető nyújt, a 06-83-505-507 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/119/2017. , valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.         Postai úton, a pályázatnak a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/119/2017., valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálója: jegyző. A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.keszthely.hu - 2017. február 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtási határidejének leteltét követően a pályázati eljárásban – legfeljebb az elbírálás időpontjáig az erkölcsi bizonyítvány és nyilatkozatok kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.21.
Iratkozzon fel állásértesítőre