Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

belső ellenőr


  • A hirdetés 632 napja lejárt

Veszprém Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Veszprém Megyei Kormányhivatal
--> Belső Ellenőrzési Osztálya

belső ellenőr

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű tartósan távollévő kormánytisztviselő távollétének –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 6. pontja alapján: Belső ellenőrzési feladatkör.

Ellátandó feladatok:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Bkr.) rögzített belső ellenőrzési feladatok ellátása. Különösen a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi és magyarországi belső ellenőrzési standardok, a módszertani útmutatók és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerinti belső ellenőrzés elvégzése, a belső kontrollrendszer működésének és jogszabályi megfelelésének vizsgálata, elemzése és értékelése. A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítások, következtetések és javaslatok megfogalmazása, a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Veszprém Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeinél az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. §-a, valamint a Bkr. szerinti ellenőrzés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Veszprém Megyei Kormányhivatal hatályos Közszolgálati Szabályzata, valamint az "Állami tisztviselőkről szóló" 2016. évi LII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Felsőfokú iskolai végzettség, az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet 6. pontjában, a Belső ellenőrzési feladatkör felsőfokú végzettségnél megjelölt szakképesítés és gyakorlat,

        A költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység végzéséhez szükséges miniszteri engedély (regisztrált belső ellenőr) megléte az Áht. 70. § (4) bekezdés szerint,

        A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet 1/A. § szerinti végzettség és gyakorlat,

        Hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához,

        Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

        Hozzájárulás megbízhatósági vizsgálat lefolytatásához,

        Összeférhetetlenség a Kttv. 84 – 85. §-ai alapján.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Mérlegképes könyvelői végzettség,

        Költségvetési szervnél szerzett belső ellenőri gyakorlat,

        ÁBPE I. vizsga,

        ÁBPE II. képzésen való részvétel,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Érvényes nemzetbiztonsági szakvélemény,

        Közigazgatási alap- és szakvizsga.

Elvárt kompetenciák:

        Megbízhatóság, felelősségvállalás,

        Problémamegoldó-, döntéshozatali-, és önálló munkavégzési képesség,

        Együttműködési, konfliktuskezelési és konfliktus-megelőzési képesség,

        Pontosság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Motivációs levél,

        Fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint,

        Iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolata,

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely az állami szolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik,

        Előzetes nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Beregi István osztályvezető nyújt, a 06/88/620-085 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Megyeház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VEB/007/01980-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.         Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Megyeház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VEB/007/01980-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.

        Személyesen: Veszprém Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztályára, Veszprém megye, 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beküldött pályázatok közül kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik a hivatali vezetőkkel személyes meghallgatáson vesznek részt. A kinevezési jogkör gyakorlója a pályázatok benyújtásának határidejét követő 10 napon belül dönt. A pályázat eredményéről a döntéstől számított 8 munkanapon belül a pályázót írásban értesítjük. A kormányzati szolgálati jogviszony létesítésekor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormanyhivatal.hu - 2017. március 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve a Kttv. rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony kereti között történik. Amennyiben a pályázati felhívás szövegében eltérés található, a Kormányhivatal honlapján közzétett kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Veszprém
Veszprém
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.03.09.
Iratkozzon fel állásértesítőre