Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

belső ellenőr


  • A hirdetés 144 napja lejárt

Tatabányai Tankerületi Központ

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tatabányai Tankerületi Központ

belső ellenőr

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Győri út 29.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

65. sz. belső ellenőrzési feladatkör

Ellátandó feladatok:

A belső ellenőrzési feladatkör kiterjed a Tatabányai Tankerületi Központ valamennyi tevékenységére, különös tekintettel a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A vonatkozó jogszabályok, nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a módszertani útmutatók és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerinti belső ellenőrzések elvégzése, ellenőrzési jelentések készítése. Részvétel a kockázatelemzésen alapuló ellenőrzési terv és az éves ellenőrzési jelentés összeállításában. Közreműködés a külső ellenőrzések koordinációjában. Tanácsadó tevékenység ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, jogász, közgazdász, gazdaságinformatikus, informatikus, közgazdász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, okleveles közigazgatási szakértő, okleveles közigazgatási menedzser vagy olyan főiskolai, vagy egyetemi végzettség, amely a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V.5.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vételt lehetővé teszi, vagy más felsőfokú végzettség és a következő szakképesítések valamelyike: okleveles revizor, pénzügyi-számviteli szakellenőr, ellenőrzési szakelőadó, okleveles könyvvizsgáló, költségvetési ellenőr, mérlegképes könyvelő, a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri (CIA), az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA), közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzés szakértői, felsőfokú költségvetési, vagy felsőfokú államháztartási,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 70.§ (4) bek. meghatározott engedély; amennyiben a pályázó nem rendelkezik regisztrációval, akkor vállalnia kell annak megszerzését, az ÁBPE tanfolyamok elvégzését, a kötelező belső ellenőri vizsga eredményes teljesítését. Hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ÁBPE I. vizsga, ÁBPE II. képzésen való részvétel

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga

        Költségvetési területen szerzett belső ellenőrzési - legalább 1-3 év- szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul.

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.

        Fényképes önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1.sz. mellékletében foglalt adattartalommal.

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy annak igénylését igazoló tértivevény. Az erkölcsi bizonyítványnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó büntetlen előéletű, a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. tv. 39.§ (1) bek. c.) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglalkozástól, vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Herczeg Kornélia nyújt, a 0634/795-230 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Győri út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/111/605-4/2017 , valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.         Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Győri út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/111/605-4/2017, valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.

vagy

        Elektronikus úton Dr. Herczeg Kornélia részére a kornelia.herczeg@kk.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat csak akkor érvényes, ha a tartalmi és formai feltételeknek megfelel. A dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A beérkező érvényes pályázatok közül a kiírásnak leginkább megfelelő pályázók közül a kiválasztottak személyes meghallgatása után a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója dönt az alkalmazásról. Az alkalmazás 6 hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Komárom-Esztergom
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.12.
Iratkozzon fel állásértesítőre