www.topjob.hu

Belső ellenőr


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Somogy
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 143 napja lett aktiválva

Kaposvári Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kaposvári Szakképzési Centrum

Belső ellenőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Kontrássy utca 2/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével és a Szakképzési Centrum főigazgatója által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint az intézmény és a tagintézményei minden tevékenységének ellenőrzésére, különösen a költségvetési bevételek és a kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásának vizsgálata. A vagyon megóvás, gyarapítás elemzése, az elszámolások megfelelőségének, a beszámolók valódiságának ellenőrzése. A kontrollrendszerek fejlesztésére vonatkozó javaslatok készítése a gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontokat figyelembe véve. A belső ellenőrzési kézikönyv rendszeres felülvizsgálata, a szükséges módosítások átvezetése, az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentések összeállítása. Kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves belső ellenőrzési tervek összeállítása, azok végrehajtása, szükség szerint módosítása. A belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtása. A lezárt ellenőrzési jelentés, illetve kivonatának a költségvetési szerv vezetője számára történő megküldése. Az ellenőrzésekre vonatkozó nyilvántartások vezetése, az ellenőrzési dokumentumok megőrzése, biztonságos tárolása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 1/A. § (1) bekezdésében előírt felsőfokú képesítés, szakirányú szakképesítés, ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli vagy a Szakképzési Centrum tevékenységi körébe tartozó területen szerzett szakmai gyakorlat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        belső ellenőri regisztráció megléte vagy annak elindítását igazoló dokumentum benyújtása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        költségvetési szervnél szerzett belső ellenőri, gazdasági vezetői szakmai tapasztalat

        Forrás SQL integrált ügyviteli rendszer felhasználói szintű ismerete

        államilag elismert nyelvvizsga az EU hivatalos nyelveinek valamelyikéből

        önálló, konstruktív, precíz munkavégzés

        csapatmunkában hatékony részvétel

        megbízható, terhelhető személyiség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes Europass önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, teljes pályázati anyagának sokszorosításához, harmadik személlyel történő közléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kontrássy utca 2/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 100-G/1383-000/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Belső ellenőr.         Postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kontrássy utca 2/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 100-G/1383-000/2018., valamint a munkakör megnevezését: Belső ellenőr.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 15.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Somogy
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre