Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

belső ellenőr


  • A hirdetés 1206 napja lejárt

Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal
--> Jegyzői Titkárságán

belső ellenőr

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű várhatóan 2017. augusztus 31. napjá –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Ellátandó feladatok:

Lefolytatja a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás társult önkormányzatai által igényelt belső ellenőrzéseket és megállapításaival segít kiküszöbölni a hiányosságokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az ellenőrzési tevékenység kiterjed a Polgármesteri Hivatal, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények és gazdasági társaságok, valamint a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás társult önkormányzataira, polgármesteri hivatalaira, valamint az általuk fenntartott intézményekre, ezen szervezetek minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára. Elkészíti a belső ellenőrzési ütemtervet, minden ellenőrzésre ellenőrzési programot dolgoz ki. A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében. Nyilvántartja és nyomon követi a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 40/2012.(X.4.) szekszárdi ör., valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem, - Legalább két éves ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli, vagy az adott költségvetési szerv tevékenységi körébe tartozó területen szerzett szakmai gyakorlat;,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         A következő szakirányú szakképzettségek valamelyikével rendelkezik: jogász/ közgazdász/ okleveles közgazdász/ gazdaságinformatikus/ informatikus közgazdász/ igazgatásszervező/ közigazgatás-szervező/ okleveles közigazgatási szakértő/ okleveles közigazgatási menedzser vagy olyan főiskolai, vagy egyetemi végzettség, amely a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vételt lehetővé teszi;

§         Az előzőekbe nem tartozó felsőfokú iskolai végzettséggel és a következő szakképesítések valamelyikével rendelkezik:

§         okleveles pénzügyi revizori/pénzügyi-számviteli szakellenőri/ellenőrzési szakelőadó/okleveles könyvvizsgálói/költségvetési ellenőri/mérlegképes könyvelői/a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri (CIA)/az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA)/közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői/felsőfokú költségvetési/felsőfokú államháztartási szakképesítéssel rendelkezik.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Közigazgatási alap- vagy szakvizsga

§         Hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,

§         Angol vagy német nyelvből legalább középfokú "C" típusú nyelvvizsga bizonyítvány,

§         Belső ellenőrként nyilvántartásba vett pályázó,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát bemutató fényképes önéletrajz (A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formátumú önéletrajz fogadható csak el.

§         Az önéletrajz minta megtalálható a www.szekszard.hu Közügyek/állás címszó alatt. Az önéletrajz formátum használata a fent megjelölt jogszabály alapján kötelező.);

§         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak megkéréséről szóló postai bizonylat);

§         A pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata;

§         A 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat;

§         A Kttv. 85. § alapján a pályázó nyilatkozata az összeférhetetlenségről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. február 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gulyás Rita belső ellenőr nyújt, a 74/504-113 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IV.72-1/2015. , valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr. §         Postai úton, a pályázatnak a Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béla Király tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IV.72-1/2015., valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.

§         Személyesen: dr. Kajos Nikolett aljegyző, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntésre az érvényesen pályázók személyes meghallgatása után, a polgármester egyetértésével kerül sor. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Szekszárdi Vasárnap - 2015. január 18.

§         www.szekszard.hu - 2015. január 12.

§         Tolnai Népújság - 2015. január 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szekszard.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. január 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.01.16.