Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

belső ellenőr


  • A hirdetés 1194 napja lejárt

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok
--> Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőr

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

belső ellenőrzési I. besorolási osztályban (3. melléklet 65. pont)

Ellátandó feladatok:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Bkr.) rögzített belső ellenőrzési feladatok ellátása. Különösen a vonatkozó jogszabályok, nemzetközi és magyarországi belső ellenőrzési standardok, módszertani útmutatók és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerinti belső ellenőrzés elvégzése, a belső kontrollrendszer működésének és jogszabályi megfelelőségének vizsgálata, elemzése és értékelése, a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítások, következtetések és javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Bkr.) rögzített belső ellenőrzési feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklet 65. pont és a Bkr. 24. §-a szerinti végzettség és gyakorlat,,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         összeférhetetlenség a Kttv. 84-85. §-ai alapján,

§         az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. § (4) bekezdésében előírt regisztráció,

§         munkaköri orvosi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         közigazgatási alap- vagy szakvizsga

§         ÁBPE I. vizsga, ÁBPE II. képzésen való részvétel

§         B kategóriás jogosítvány

§         ECDL (Európai Számítógép-használói Jogosítvány)

§         költségvetési ellenőrzési területen szerzett gyakorlat

§         mérlegképes könyvelői szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz [a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti adattartalommal]

§         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudás esetén az azt igazoló okiratok másolatai

§         az Áht. 70. §-ában előírt regisztráció igazolása

§         előzetes nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

§         motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kontér Izabella osztályvezető nyújt, a 06/56/505-906 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JNB/07/01528/2015. , valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr. §         Postai úton, a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JNB/07/01528/2015., valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

• a pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el, • a pályázati felhívásban feltüntetett időpontok változtatásának jogát a pályáztató fenntartja, • a pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal honlapja - 2015. február 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

zárt borítékban az alábbiak feltüntetésével: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. "belső ellenőr" A beküldött pályázatok megfelelőségi előszűrését követően személyes interjúra kerül sor.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.02.20.