Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

belső ellenőrzési vezető


  • A hirdetés 925 napja lejárt

Szolnoki Főiskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szolnoki Főiskola
--> Kancellár

belső ellenőrzési vezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.06.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tiszaligeti Sétány 14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Szolnoki Főiskola működésével összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1)-(3) bekezdésében, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 22. §-ában foglalt feladatok ellátása. A belső ellenőrzési vezető a tevékenységét a Kancellárnak közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,

§         a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§-ában előírt végzettség, szakképzettség,

§         legalább 5 éves ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli, vagy felsőoktatási területen szerzett szakmai gyakorlat,

§         az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (4) bekezdésben meghatározott engedély megléte

§         felhasználói szintű számítógépes ismeretek

§         bűntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz

§         vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

§         amennyiben a pályázó nem a Szolnoki Főiskola alkalmazottja, úgy a pályázat a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszony létesítésére is írányul

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Belső ellenőrzési vezetői tapasztalat

§         Felsőoktatásban szerzett szakmai, ellenőrzési gyakorlat

§         Stratégiai gondolkodásmód, proaktív beállítottság, határozott döntési képesség

§         ABPE I. , ABPE II. vizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes szakmai önéletrajz

§         A feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó elképzelések,

§         Végzettséget, szakképzettséget, igazoló okiratok másolatát, a belső ellenőrzési tevékenység végzésére jogosító engedély másolatát

§         nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásról

§         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el.

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Szolnoki Főiskolával

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Csaba kancellár nyújt, a 06/56/510-300/5580 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Főiskola címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Tiszaligeti Sétány 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29/2015 , valamint a beosztás megnevezését: belső ellenőrzési vezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Főiskola címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29/2015, valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőrzési vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A vezetői megbízásra benyújtott pályázatot tartalmi és formai szempontból a kancellár által kijelölt bizottság értékeli. A bizottság véleményének figyelembe vételével a kinevezésre javasolt belső ellenőrzési vezető személyéről a kancellár dönt. A kinevezés az Nftv. 75. § (4) b) pontja alapján fenntartói jóváhagyáshoz kötött.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.szolf.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.12.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre