Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

belső ellenőrzési vezető


  • A hirdetés 1237 napja lejárt

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem
--> Belső Ellenőrzési Önálló Osztály

belső ellenőrzési vezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben - különös tekintettel a 22. §-ban - megfogalmazott feladatok ellátása a Debreceni Egyetemen. A belső ellenőrzési vezető a tevékenységét a Debreceni Egyetem vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. § -ában előírt szakképzettség, valamint a 24.§ alapján számított 5 év szakmai gyakorlat;,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedély megléte, vagy a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását igazoló dokumentum. (A nyilvántartással, továbbképzéssel kapcsolatos részletszabályokat a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet tartalmazza.)

§         legalább egy világnyelvből középfokú "C" típusú nyelvvizsga;

§         a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.§ (6) bekezdése alapján a vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével, a 65. életév betöltéséig szólhat;

§         büntetlen előélet;

§         cselekvőképesség;

§         magyar állampolgárság;

§         amennyiben a pályázó nem a Debreceni Egyetem alkalmazottja, úgy a pályázat a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszony létesítésére is irányul.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         felsőoktatási intézményben szerzett legalább 3 éves vezetői tapasztalat;

§         költségvetési szervnél szerzett legalább 3 éves vezetői tapasztalat;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajzát, a szervezeti egység vezetésére vonatkozó szakmai programját;

§         végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok hiteles másolatai, a belső ellenőrzési tevékenység végzésére jogosító engedély hiteles másolata;

§         minden olyan dokumentumot, iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálás szempontjából fontosnak tart;

§         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul;

§         nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyével kapcsolatban az Nftv. és a Kjt. rendelkezései alapján összeférhetetlenség nem áll fenn, ill. hogy összeférhetetlenség esetén a pályázó az összeférhetetlenséget megszüntette;

§         külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;

§         a pályázatokat az egyetem kancellárjának címezve 2 példányban kérjük benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/308/2015. , valamint a beosztás megnevezését: belső ellenőrzési vezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/308/2015., valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőrzési vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A belső ellenőrzési vezetői pályázatokat a kancellár továbbítja a fenntartónak. A Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 75. § (4) bekezdés b) pontja alapján belső ellenőrzési vezető megbízásának és a megbízása visszavonásának jogát a fenntartó előzetes egyetértésével a kancellár gyakorolja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.unideb.hu - 2015. január 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. január 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.02.01.
Iratkozzon fel állásértesítőre