Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

beruházási ügyintéző


  • A hirdetés 1167 napja lejárt

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
--> Stratégiai-Fejlesztési Osztály

beruházási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet, 32. település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

Részt vesz az önkormányzati (magasépítési) beruházások és az önkormányzati intézményeket érintő felújítások tervezésében, kivitelezésében és műszaki ellenőrzésében, közreműködik a forrásszerzésre irányuló pályázatok műszaki munkarészeinek elkészítésében, vezeti a beruházásokkal kapcsolatos pénzügyi felhasználások nyilvántartását, feladatai közé tartozik az intézményi hibaelhárítások felügyelete. Közbeszerzések műszaki dokumentációinak elkészítése, döntés-előkészítő feladatok. Szerződések elkészítése, munkák lebonyolítása, műszaki ellenőrzés. Testületi, vezetői döntések előkészítése, előterjesztések készítése, statisztikák elkészítése, költség-keretgazdálkodás.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Részt vesz az önkormányzati (magasépítési) beruházások és az önkormányzati intézményeket érintő felújítások tervezésében, kivitelezésében és műszaki ellenőrzésében

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 23/2012. (VI. 25.) számú, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendeletének rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, felsőfokú építészmérnök, építőmérnök (magasépítő) végzettség,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Köz-és közösségi (szociális, egészségügyi, oktatási, művelődési, sport, iroda) épületek terén szerzett beruházás lebonyolítói vagy kivitelezői, esetleg tervezői gyakorlat.

§         Uniós beruházások előkészítésében, megvalósításában szerzett gyakorlat, a műszaki ellenőri (ME-É), illetve felelős műszaki vezetői (MV-É) jogosultság és épületenergetikai ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz,

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy igazolás az igényléséről),

§         iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata.

§         Nyilatkozatok: pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

§         továbbá a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Komán Ágnes személyzeti vezető nyújt, a 06-66-523-814 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XII. 557/2015 , valamint a munkakör megnevezését: beruházási ügyintéző. §         Postai úton, a pályázatnak a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XII. 557/2015, valamint a munkakör megnevezését: beruházási ügyintéző.

§         Személyesen: Dr. Komán Ágnes személyzeti vezető, Békés megye, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. em. 110-es ajtó.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a jegyző dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.bekescsaba.hu - 2015. május 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Kttv. 46. § (1) bekezdése alapján a kinevezés 6 hónapig terjedő próbaidő kikötésével történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekescsaba.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.05.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre