Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

bölcsőde tagintézményvezető


  • A hirdetés 710 napja lejárt

Nyírbátor Város Szociális Szolgálata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nyírbátor Város Szociális Szolgálata
--> Napsugár Bölcsőde

bölcsőde tagintézményvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4300 Nyírbátor, Zrínyi utca 48.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bölcsőde tagintézmény vezetése, irányítása, szakszerű működtetése, az intézmény alapító okirata szerinti tevékenységek ellátásának biztosítása, kapcsolattartás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának Intézményvezetőjével rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, kisgyermekgondozó,-nevelő,

        kisgyermekgondozói, -nevelői munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        büntetlen előélet, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltíltás hatálya alatt

        cselekvőképesség

        a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények valamint személyek szakmai feladatairól és működéséről szóló 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 2. melléklet 1.2/C pontjában előírt képesítési követelményeknek történő megfelelés

        a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdése szerinti kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakirányú főiskolai végzettség vagy szakirányú főiskolai végzettség megszerzésére irányuló képzésben való részvétel

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű gyermekközpontúság,

        Kiváló szintű empátia,

        Jó szintű kommunikációs képesség,

        Jó szintű problémamegoldó képesség,

        Jó szintű terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        személyes adatokat tartalmazó, valamint a szakmai gyakorlatot is igazoló részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

        a tagintézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program

        végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata

        nyilatozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozat arról, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30) NM. rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör, vezetői, magasabb vezetői megbízás esetén a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

        nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

        büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodóné Erős Rózsa nyújt, a 42/630-863 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyírbátor Város Szociális Szolgálata címére történő megküldésével (4300 Nyírbátor, Vár utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1478/2016. , valamint a munkakör megnevezését: bölcsőde tagintézményvezető .         Postai úton, a pályázatnak a Nyírbátor Város Szociális Szolgálata címére történő megküldésével (4300 Nyírbátor, Vár utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1478/2016., valamint a munkakör megnevezését: bölcsőde tagintézményvezető .

        Elektronikus úton Bodóné Erős Rózsa részére a szocialisintezmeny@nyirbator.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Bodóné Erős Rózsa, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4300 Nyírbátor, Vár utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A szakmai előkészítő bizottság véleményét követően az intézményvezető dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nybszocialisszolgalat.hu - 2016. december 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nybszocialisszolgalat.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Szabolcs-Szatmár-Bereg
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre