Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

bölcsőde vezető


  • A hirdetés 1261 napja lejárt

Zagyvarékas Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zagyvarékas Községi Bölcsöde
-->
bölcsőde vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.02.01. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.02.01.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5051 Zagyvarékas, Szabadság tér 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

az intézmény alapító okirata szerinti működésével kapcsolatos vezetői feladatok ellátása, a gondozók és egyéb beosztottak irányítása, felettük munkáltatói jogkör gyakorlása, szakszerű és törvényes működés belső szabályozási feltételeinek megteremtése, az előirt személyi és tárgyi feltételek folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása, a költségvetés tervezési beszámolási és információ szolgáltatási feladatok ellátása, együttműködés a fenntartóval, a gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátását nyújtó intézményekkel, az illetékes gyámhivatallal és veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert működtető szervekkel, a gondozottak felvételével, ellátásával kapcsolatos szakmai feladatok színvonalas ellátása, az intézmény működését érintő pályázati lehetőségek felkutatása, a pályázat előkészítésében való közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, a 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 2.sz. melléklet I. rész I. Alapellátások 2. B) pontjában a bölcsődevezetőre előírt felsőfokú végzettség és szakképzettség,

§         szociális ellátás, az egészségügyi ellátás területén - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel. A pályázathoz csatolni kell: az iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatát (a személyes meghallgatás során az eredeti okiratok bemutatása szükséges) a büntetlen előéletet igazoló 90 napnál nem régebbi, érvényes erkölcsi bizonyítványt,

§         nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a Gyvt. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, nem áll foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, vállalja-e a pályázata nyilvános ülésen történő bizottsági és képviselő-testületi tárgyalását .

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. február 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rédei Róbert jegyzői referens nyújt, a 06/56/540-022 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Zagyvarékas Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3247/2014 , valamint a munkakör megnevezését: bölcsőde vezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Zagyvarékas Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3247/2014, valamint a munkakör megnevezését: bölcsőde vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázati anyag alapján kiválasztott jelöltekkel lefolytatott személyes beszélgetés után a munkáltatói jog gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.zagyvarekas.hu - 2014. december 3.

§         Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2014. december 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A képviselő-testület fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zagyvarekas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.12.07.