www.topjob.hu

Bölcsődei dajka


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 339 napja lett aktiválva

Gönci Barackvirág Napköziotthonos Óvoda és Konyha

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gönci Barackvirág Napköziotthonos Óvoda és Konyha
Bölcsőde

Bölcsődei dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3895. Gönc, Károlyi Gáspár utca 31/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Bölcsődében végzendő technikai, takarítási feladatok ellátása. A kisgyermekgondozó munkájának segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, Bölcsődei dajka vagy csecsemő- és kisgyermekgondozói,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, Kisgyermekgondozó- nevelő,

        Bölcsődében vagy óvodában végzett hasonló szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        megbízhatóság, pontosság, csapatmunkára való képesség, gyermekszeretet, tisztaság iránti igény,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, képesítést igazoló okiratok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Volyákné Toronyi Éva nyújt, a 06/46 588- 215 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gönci Barackvirág Napköziotthonos Óvoda és Konyha címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 78-113/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődei dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Gönci Barackvirág Napköziotthonos Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (3895 Gönc, Károlyi Gáspár utca 31/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 78-113/2017, valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődei dajka.

        Személyesen: Volyákné Toronyi Éva, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3895 Gönc, Károlyi Gáspár utca 31/b. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.21.