www.topjob.hu

bölcsődei dajka


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Somogy
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 143 napja lett aktiválva

Nyitnikék Óvoda Balatonszemes

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nyitnikék Óvoda Balatonszemes

bölcsődei dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8636 Balatonszemes, Szabadság utca 54.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Bölcsődei korosztály gondozásának, nevelésének segítése. Külső-belső környezet rendben tartása, dajkai feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 20/2017.(IX.18.) EMMI rendeletben meghatározott vizsga,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        bölcsődei dajka munkakörben eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű gyermekszeretet, empátia, igényes munkavégzés, közösségi szellem, csapatmunka,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél másolata

        motivációs levél

        erkölcsi bizonyítvány, ennek hiányában az igénylést bizonyító feladóvevény, egyéb irat

        nyilatkozat arról, hogy a 15/198.(IV.30.) NM. rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szentiványi János Istvánné nyújt, a 06-84/560-034 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyitnikék Óvoda Balatonszemes címére történő megküldésével (8636 Balatonszemes, Szabadság utca 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Bsz/1846-3/2018. , valamint a munkakör megnevezését: bölcsődei dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Nyitnikék Óvoda Balatonszemes címére történő megküldésével (8636 Balatonszemes, Szabadság utca 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Bsz/1846-3/2018., valamint a munkakör megnevezését: bölcsődei dajka.

        Személyesen: Szentiványi János Istvánné, Somogy megye, 8636 Balatonszemes, Szabadság utca 54. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

egyszerűsített eljárásrend, személyes meghallgatás

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.balatonszemes.hu - 2018. július 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.b-szemesnikekovi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Somogy
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre