www.topjob.hu

bölcsődei dajka


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Vas
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 146 napja lett aktiválva

Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde

bölcsődei dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9800 Vasvár, Béke utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kisgyermeknevelő irányításával gyermekgondozási, higiéniai és takarítási feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, érettségi,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség vállaljaa bölcsődei dajka tanfolyam 2018. december 31-ig történő megkezdését, illetve elvégzését.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum, erkölcsi bizonyítvány,nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról, nyilatkozat arról, hogy 2018. december 31-ig vállalja a bölcsődei dajka tanfolyam elvégzését, illetve megkezdését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barabás Istvánné nyújt, a 94/573-097 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde címére történő megküldésével (9800 Vasvár, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 84/2018. , valamint a munkakör megnevezését: bölcsődei dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde címére történő megküldésével (9800 Vasvár, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 84/2018., valamint a munkakör megnevezését: bölcsődei dajka.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Vasvár város polgármestere és az intézmény vezetője bírálja el, a pályázók személyes meghallgatását követően. A személyes meghallgatásra 2018. augusztus 2. napján kerül sor, a meghallgatás pontos időpontjáról a pályázók telefonon kapnak értesítést. A benyújtott pályázatban elérhetőséget biztosító telefonszám megadása szükséges.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Vasvár város honlapja - 2018. július 16.

        Vasvár Város Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2018. július 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre