Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Bölcsődevezető


  • A hirdetés 1163 napja lejárt

Apc Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Községi Bölcsőde
-->
Bölcsődevezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. június 1. - 2021. május 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3032 Apc, Erzsébet tér 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása , az intézmény törvényes, szakszerű és színvonalas működtetése, az alapító okirat szerinti feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Középiskola/gimnázium, A 15/1998. (IV.30.) Nm rendelet 2. számú mellékletének I. rész I. Alapellátások 2.B) pontjában meghatározott végzettség,

§         az egészségügyi ellátás, illetve a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakma - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Főiskola, szociálpedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz - iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló oklevelek másolata

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhessék

§         Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról

§         Nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász István nyújt, a 06-37/385-309 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Apc Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3032 Apc, Erzsébet tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 590/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődevezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Apc Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3032 Apc, Erzsébet tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 590/2016., valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődevezető.

§         Személyesen: , Heves megye, 3032 Apc, Erzsébet tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményezési határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülésen. A kinevezéskor 90 nap próbaidő kikötésre kerül. A pályázat kiírója - érvényes pályázatok esetén is - fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.apc.hu - 2016. április 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. április 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Heves
Heves
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.04.08.
Iratkozzon fel állásértesítőre