Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Bölcsődevezető


  • A hirdetés 667 napja lejárt

Bagod Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Micimackó Bölcsőde Bagod
-->
magasabb vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. március 1 - 2022. február 28.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8992 Bagod, Deák Ferenc utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- 3 év alatti gyermekek gondozása, nevelése - az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenysége, magas szakmai színvonalon történő ellátásának biztosítása - az intézmény kiegyensúlyozott szabályszerű gazdálkodásának biztosítása a fenntartó elvárásainak megfelelően - munkáltatói jogok gyakorlása az intézmény közalkalmazottai felett

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, - a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2 .számú mellékletében, a bölcsődevezetőre előírt képesítés,

        - a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3. §. (3) bekezdésében meghatározott - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        - büntetlen előélet - cselekvőképesség - vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - részletes szakmai önéletrajz - az intézmény vezetésére vonatkozó program - a végzettséget igazoló okiratok másolata - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul, a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) be

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sipos Ferenc polgármester nyújt, a + 36 92 560-008 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bagod Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8992 Bagod, Kossuth utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1660/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődevezető.         Postai úton, a pályázatnak a Bagod Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8992 Bagod, Kossuth utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1660/2016, valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődevezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a 257/2009.(XII.26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)-(10) bekezdései alapján létrehozott előkészítő bizottság véleményezi. A megbízásról Bagod község Önkormányzati Képviselőtestülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bagod.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.01.07.
Iratkozzon fel állásértesítőre