Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Bölcsődevezető


  • A hirdetés 1198 napja lejárt

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
--> Bölcsőde

Bölcsődevezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év, 2015. február.01-től 2020. január 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- a bölcsőde szakmai vezetése, a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével - felelős a Bölcsőde szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladatok végrehajtásáért - felelős a bölcsőde eredményes és gazdaságos működéséért, a szakmai valamint a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, egyéb előírások, utasítások végrehajtásáért

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Középfokú képesítés, - a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. rész I. Alapellátások 2. C) pontjában meghatározott szakképzettség,

§         - legalább 5 év szakmai gyakorlat szociális vagy gyermekvédelmi munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         - büntetlen előélet - magyar állampolgárság - cselekvőképesség - ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdés szerinti kizáró ok ne álljon fenn

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         - csecsemő- és gyermekgondozói végzettséggel rendelkező: intézetvezető; szakoktató; védőnő; felsőfokú szociális alapvégzettség; pedagógus végzettség,

§         Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

§         - B kategóriás gépjárművezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz -bölcsőde vezetésére vonatkozó szamai program 2pld-ban -iskolai végzettséget.,szakképzettséget ig.dok.másolata -három hónapnál nem régebbi erkölcsi biz. -szakmai gyak-ról igazolás -nyilatkozatok: hogy a pályázati anyagot a véleményezésben, elbírálásban résztvevők megismerhetik; hogy Gyvt. 15.§ (8)bek.szerinti kizáró ok nem áll fenn; hogy a képviselő-testület zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja; hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Makai Sándor jegyző nyújt, a 06-66/491-956 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4354/2014. , valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődevezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4354/2014., valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődevezető.

vagy

§         Személyesen: Bere Károly Polgármester, Békés megye, 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet szerinti bizottság véleményezi. Az elbírálásáról Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első 2015. január havi képviselő-testületi ülésen. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt dr. Makai Sándor jegyző, a 06-66/491-058-as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Füzesgyarmat Város Honlapján - 2014. december 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fuzesgyarmat.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.12.06.