Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

bölcsődevezető


  • A hirdetés 1011 napja lejárt

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
--> Bölcsőde

bölcsődevezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5800 Mezőkovácsháza, Petőfi utca 3/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bölcsőde vezetőjeként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű működését. Ellátja az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítását, különös tekintettel a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendeletben foglaltakra. Felelős az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a költségvetési előirányzat betartásáért. Képviseli az intézményt a fenntartó Önkormányzat, a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető, valamint az egyéb szakmai irányító szervezetek előtt. előirányzat betartásáért. Képviseli az intézményt a fenntartó Önkormányzat, a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető, valamint az egyéb szakmai irányító szervezetek előtt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Középiskola/gimnázium, csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő- gondozó (OKJ) vagy csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ),

§         magyar állampolgárság

§         bűntetlen előélet

§         3 hőnapos próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         iskolai végzettséget és képzettséget igazoló bizonyítványok másolata

§         erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

§         intézményvezetésre vonatkozó program, fejlesztési elképzelések

§         nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

§         nyilatkozat mely szerin a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15.§-nak (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szedlacsekné Farsang Margit nyújt, a 06-68/381-852 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (5800 Mezőkovácsháza, Ifjúsági ltp. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11-2/2015 , valamint a munkakör megnevezését: bölcsődevezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (5800 Mezőkovácsháza, Ifjúsági lt. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11-2/2015, valamint a munkakör megnevezését: bölcsődevezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Mezőkovácsháza Város honlapja - 2015. május 21.

§         Mezőkovácsháza Város Polgármesteri Hivatal hírdetőtáblája - 2015. május 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.05.23.