Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Csabagyöngye Kulturális Központ igazgató


  • A hirdetés 1214 napja lejárt

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csabagyöngye Kulturális Központ
-->
igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2015. július 1.-2020. június 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Széchenyi utca 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása. Az intézményvezetéssel kapcsolatos szakmai és egyéb feladatok jogszabályok szerinti ellátása, alkalmazottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Felsőfokú közművelődési végzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, legalább ötéves szakmai gyakorlat, kiemelkedő közművelődési tevékenység,

§         Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

§         A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes szakmai önéletrajz.

§         Intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program.

§         Iskolai végzettséget, szakképzettséget és gyakorlatot igazoló okiratok másolatai.

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul.

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.

§         Nyilatkozat arról, hogy a vezetői megbízást követő két éven belül elvégzi a kultúráért felelős miniszter által a kultúrális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerinti akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot (kivéve, ha a 150/1992 (IX.20.) Korm. rendelet 6/G. § (3) bekezdése szerinti mentesség vonatkozik rá).

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Túriné Kovács Márta, az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály vezetője nyújt, a 66/523-819 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V. 217/2015. , valamint a beosztás megnevezését: Csabagyöngye Kulturális Központ igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V. 217/2015., valamint a munkakör megnevezését: Csabagyöngye Kulturális Központ igazgató.

§         Személyesen: Dr. Komán Ágnes, Békés megye, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Csabai Mérleg városi lap - 2015. március 26.

§         Békéscsaba Megyei Jogú Város honlapja - 2015. március 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekescsaba.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. március 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.03.21.
Iratkozzon fel állásértesítőre