Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Család- és Gyermekjóléti Központ vezető


  • A hirdetés 909 napja lejárt

Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ
-->
Család- és Gyermekjóléti Központ vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01.-2021.06.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6640 Csongrád, Kis-Tisza utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása, család és gyermekjóléti központ irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, Felsőfokú képesítés az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete, a 15/1998.(IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti képesítés,

§         Szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Büntetlen előélet

§         Betöltött 18. életév

§         Cselekvőképesség

§         Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt, vagy letelepedett státusz

§         Szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követően két éven belül annak megszerzését, vagy a szociális szakvizsga a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

§         Szociális szakvizsga megléte gyermek és ifjúságvédelem szakirányban

§         Ellátotti területen való helyismeret

§         Vezetői tapasztalat, vagy gyermekvédelem rendszerében szerzett munkatapasztalat

§         B kategóriás vezetői engedély

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű Kiváló kommunikáció,

§         Kiváló szervezési kompetencia,

§         Önálló munkavégzés,

§         Jogszabály ismeret,

§         Kiváló probléma felismerési és probléma megoldási képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázó részletes szakmai önéletrajza

§         az álláshely betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány, okmányok másolata

§         szociális szakvizsga másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a szociális szakvizsga letétét két éven belül vállalja

§         az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, legfeljebb 3 oldal terjedelemben

§         az intézményben közalkalmazotti jogviszony újonnan történő létesítése esetén, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igénylését igazoló dokumentum másolata

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességében részleges korlátozott, vagy teljes korlátozott gondnokság alatt

§         a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

§         szakmai tapasztalat igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Tiborné nyújt, a 63/483-152 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ címére történő megküldésével (6640 Csongrád, Kis-Tisza utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 202/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Család- és Gyermekjóléti Központ vezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ címére történő megküldésével (6640 Csongrád, Kossuth tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 202/2016, valamint a munkakör megnevezését: Család- és Gyermekjóléti Központ vezető.

§         Személyesen: Kovács Tiborné, Csongrád megye, 6640 Csongrád, Kis-Tisza utca 4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         http://esely.csongrad.hu/ - 2016. május 16.

§         www.csanytelek.hu - 2016. május 16.

§         www.csongrad.hu - 2016. május 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://esely.csongrad.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. május 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.05.15.
Iratkozzon fel állásértesítőre