Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Családgondozó, intézményvezető


  • A hirdetés 1066 napja lejárt

Csongrád Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, öt év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása, az intézmény irányítása, vezetése, ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete és 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklete szerinti képesítés,

§         257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Büntetlen előélet

§         Betöltött 18. életév

§         Cselekvőképesség

§         Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt, vagy letelepedett státusz.

§         Szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követően két éven belül annak megszerzését, vagy a szociális szakvizsga "A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről" szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 6.§ (8) bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Főiskola, szociális szakvizsga,

§         vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

§         Alap szintű alapszintű számítógépes ismeretek,

§         vezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázó részletes szakmai önéletrajza

§         öt év szakmai gyakorlat meglétének igazolása

§         az álláshely betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány

§         okmányok másolata

§         szociális szakvizsga másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó szociális szakvizsga letétét két éven belül vállalja.

§         az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, legfeljebb három oldal terjedelemben.

§         az intézményben közalkalmazotti jogviszony újonnan történő létesítése esetén, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igénylését igazoló dokumentum másolatát.

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozattételi eljárása lefolytatását vállalja.

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességében részleges korlátozott, vagy teljess korlátozott gondnokság alatt.

§         a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

§         ha a pályázó a vezetői megbízás adásával kapcsolatos döntés zárt ülésen való tárgyalását kéri, az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata.

§         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy pályázatát és az abban foglalt személyes adatokat Csongrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, valamint a testületi döntéshozatali eljárásban közreműködő személyek, a pályázók meghallgatását végző bizottság tagjai megismerhetik, kezelhetik, és nyilvánosságra hozhatják.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bedő Tamás nyújt, a 63/571-951 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Város Önkormányzata címére történő megküldésével (6640 Csongrád, Kossuth tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14-1783-1/2015 , valamint a beosztás megnevezését: Családgondozó, intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Város Önkormányzata címére történő megküldésével (6640 Csongrád, Kossuth tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14-1783-1/2015, valamint a munkakör megnevezését: Családgondozó, intézményvezető.

§         Személyesen: Erhardtné Bernát Henrietta, Csongrád megye, 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről a véleményezésre felkért bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatok elbírálását követően a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Csongrád Város honlapja - 2015. március 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csongrad.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. március 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.03.18.
Egyéb hasonló állások Önnek
Közbeszerzési Referens

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ "Közsz...
Hódmezővásárhely, Csongrád, Csongrád


PÁLYÁZATÍRÓ REFERENS

Work4you

Zöldség, gyümölcs- és füszértáru nagykereskedel...
Csongrád, Csongrád, Mórahalom