www.topjob.hu

családgondozó


  • GovHU
  • Békés, Békés
  • Mentés
  • Az álláshirdetés ma lejár

Nagykamarás Gondozási Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagykamarás Gondozási Központ

családgondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5663 Medgyesegybodzás, Széchenyi utca 45.

Békés megye, 5745 Dombiratos, Széchenyi utca 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

családgondozói feladatok ellátása mindkét településen

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. melléklet II.1.1. pontja szerint,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociális vagy gyermekvédelmi területen - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        a végzettséget,, képesítést igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás az erkölcsi igazolás megkéréséről

        nyilatkozat a személyes adatainak a pályázat elbírásával való kezeléséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Megyeriné Gazdag Brigitta intézményvezető nyújt, a 70/4131786 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykamarás Gondozási Központ címére történő megküldésével (5751 Nagykamarás, Petőfi utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G/37-4/2018. , valamint a munkakör megnevezését: családgondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykamarás Gondozási Központ címére történő megküldésével (5751 Nagykamarás, Petőfi utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G/37-4/2018. , valamint a munkakör megnevezését: családgondozó.

        Személyesen: Megyeriné Gazdag Brigitta intézményvezető, Békés megye, 5751 Nagykamarás, Petőfi utca 24. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre