Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Családgondozó


  • A hirdetés 1284 napja lejárt

Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény, Tiszainoka Telephely
-->
Telephelyvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2015. március 01 - től 2020. április 30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. március 01 - től 2020. április 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5462 Tiszainoka, Attila út 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Telephelyvezetői feladatok ellátása. Alapszolgáltatás (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali szociális ellátás, falugondnoki szolgáltatás, családsegítő szolgáltatás, gyermekjóléti szolgáltatás) és szakosított ellátás (időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása) keretében a szolgáltatások működését elősegíti, vezeti, szervezi, koordinálja, ellenőrzi. Irányítja a költségvetési, tervezési feladatokat. Felelős a tagintézmény folyamatos, szakszerű és törvényes működéséért. Feladata a telephely gazdálkodásához, elszámolásához szükséges adatok szolgáltatása, az előírt szakmai dokumentáció naprakész vezetése, beszámolás az intézmény munkájáról.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Az 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. pontjában előírt felsőfokú szakirányú szakképzettség,

§         Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         - büntetlen előélet,

§         - cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Szociális ellátórendszerben - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

§         B kategóriás jogosítvány

§         szociális szakvizsga

§         legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem vagy a szociális ellátás vagy az egészségügyi ellátás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz,

§         az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,

§         a képesítés(eke)t igazoló okirat(ok) másolata,

§         ha a pályázó rendelkezik szociális szakvizsgával, akkor a szociális szakvizsgát igazoló okirat másolata,

§         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázó anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik,

§         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul-e a nyílt ülésen való tárgyláshoz,

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll a cselekvőképességét részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Szeleczki Melinda nyújt, a 0656/477-219 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka címére történő megküldésével (5462 Cibakháza, Szabadság tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 38/2015. , valamint a munkakör megnevezését: Családgondozó. §         Postai úton, a pályázatnak a Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka címére történő megküldésével (5462 Cibakháza, Szabadság tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 38/2015., valamint a munkakör megnevezését: Családgondozó.

§         Személyesen: Tóthné Szeleczki Melinda, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5462 Cibakháza, Szabadság tér 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának határideje után személyes elbeszélgetésre kerül sor abban az esetben, ha a pályázó pályázata a pályázati feltételeknek megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. január 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.01.24.
Iratkozzon fel állásértesítőre