Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

családgondozó


  • A hirdetés 1024 napja lejárt

Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények

családgondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016. december 10-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4110 Biharkeresztes, Damjanich utca 9.

Hajdú-Bihar megye, 4117 Told, Kossuth utca 30.

Hajdú-Bihar megye, 4114 Bojt, Ady Endre utca 5.

Hajdú-Bihar megye, 4115 Ártánd, Rákóczi utca 28.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Családgondozói feladatok ellátása a szociálisan hátrányos helyzetű, valamint a nevelési problémákkal küzdő családoknál. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól szóló 15/1998.(IV.30.) NM. rendeletben meghatározott családgondozói feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, szociális alapvégzettség, pszichológus, pszichopedagógus, vagy mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár,

§         hasonló területen szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

§         bűntetlen előélet

§         magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű szociális érzékenység, tolerancia, szervező készség, ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképes szakmai önéletrajz

§         végzettséget igazoló okiratok másolata

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,vagy az igénylésről szóló igazolás, postai feladóvevény,

§         a pályázó nyilatkozata arról,hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Józsefné intézményvezető nyújt, a 06-54-431-124 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények címére történő megküldésével (4110 Biharkeresztes, Damjanich utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3327/1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: családgondozó. §         Postai úton, a pályázatnak a Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények címére történő megküldésével (4110 Biharkeresztes, Damjanich utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3327/1/2015, valamint a munkakör megnevezését: családgondozó.

§         Személyesen: Kiss Józsefné, Hajdú-Bihar megye, 4110 Biharkeresztes, Damjanich utca 9. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör betöltéséről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A döntésről a pályázókat írásban értesíti. A pályázat kiírója fenntartja magának annak jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.biharkeresztes.hu - 2015. május 11.

§         www.bojt.hu - 2015. május 11.

§         www.told.hu, www.artand.hu - 2015. május 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.05.12.