Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

családgondozó


  • A hirdetés 1035 napja lejárt

Sárvár Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gondozási és Családsegítő Központ
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.01.01-2020.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9600 Sárvár, Nádasdy utca 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A költségvetési szerv Alapító Okiratába foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő ellátásának biztosítása. Az intézmény kiegyensúlyozott, szabályszerű gazdálkodásának biztosítása a fenntartó elvárásainak megfelelően, Városgazdálkodással együttműködve. Munkáltatói jogok gyakorlása az intézmény közalkalmazottjai felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,

§         a 257/2000.(XII. 26.)Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         az 1/2000./I.7./SzCsM rendelet 3. sz. melléklete 5. pontjában vagy a 15/1998.(IV.30.)NM rendelet 2. számú melléklete I/1. pontjában az intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltéséhez előírt valamely képesítés

§         szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követően két éven belül annak megszerzését, vagy a szociális szakvizsga „A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. /I. 7./SZCSM rendelet 6.§ /8/bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása,

§         büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és nem állnak fenn vele szemben a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.

§         betöltött 18. életév,

§         cselekvőképesség,

§         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt, vagy letelepedett státusz,

§         a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

§         a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázó részletes szakmai önéletrajza,

§         öt év szakmai gyakorlat meglétének igazolása,

§         az álláshely betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

§         szociális szakvizsga másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a szociális szakvizsga letétét két éven belül vállalja,

§         az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,

§         az intézményben közalkalmazotti jogviszony újonnan történő létesítése esetén, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igénylését igazoló dokumentum másolatát,

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárása lefolytatását vállalja,

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességében részleges korlátozott, vagy teljes korlátozott gondnokság alatt,

§         a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

§         ha a pályázó a vezetői megbízás adásával kapcsolatos döntés zárt ülésen való tárgyalását kéri, az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kondora István Sárvár város Polgármestere nyújt, a 95/323-555 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Sárvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9600 Sárvár, Várkerület 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4758/2015 , valamint a munkakör megnevezését: családgondozó. §         Postai úton, a pályázatnak a Sárvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9600 Sárvár, Várkerület - 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4758/2015, valamint a munkakör megnevezését: családgondozó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A. § (9) – (10) bekezdése alapján létrehozott előkészítő bizottság, valamint a Humán Erőforrás Bizottság véleményezi, a bizottságok a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatják. A megbízásról Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Sárvári Hírlap - 2015. július 17.

§         Sárvár Város Honlapja - 2015. július 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sarvarvaros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. július 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.07.19.