Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

családgondozó/intézményvezető


  • A hirdetés 718 napja lejárt

Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja
-->
Gondozási Központ Vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7084 Pincehely, Mártírok utca 19.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezetői megbízásból eredő legfontosabb feladatok: - képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat, valamint más harmadik személyek felé, - dönt a személyes gondoskodást nyújtó ellátás megállapítása iránti kérelmek ügyében, megköti az ellátási szerződéseket, - munkatársainak bevonásával nyilvántartást vezet az ellátottak adatairól, a nekik nyújtott ellátásokról, - gondoskodik a normatív támogatás igényléseket és elszámolásokat, valamint a térítési díj fizetéseket megalapozó nyilvántartások naprakész vezetéséről, az adatszolgáltatásról, - közreműködik az intézmény költségvetésének összeállításában, véleményezi az elkészült tervezetet, - kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört gyakorol az intézmény jóváhagyott előirányzatai felett, - elkészíti az intézmény jogszabályokban előírt szakmai szabályzatait, s azt a jóváhagyásra jogosult szervezet elé terjeszti, gondoskodik a jóváhagyott szabályzatokban, s a vonatkozó jogszabályokban meghatározott előírások betartatásáról, - munkáltatói jogkört gyakorol az intézmény beosztott közalkalmazottai tekintetében, irányítja az intézményhez rendelt közfoglalkoztatottak tevékenységét, - összehangolja és irányítja az intézmény dolgozóinak tevékenységét, szakmai munkáját, - első fokon elbírálja az ellátottaknak az intézmény működésével kapcsolatos panaszait, - gondoskodik az intézmény tulajdonába és használatába adott eszközök megőrzéséről, állaguk megóvásáról szükség szerinti javításukról, pótlásukról. A családgondozói munkakör kapcsán ellátja az 1997. évi XXXI. tv. 39.§.82)-(4) bekezdése, 40.§.-a, az 1993. évi III. tv. 64.§.-a szerinti feladatokat, az 5/1998.(IV.30.) NM rendelet 13.-17.§.-ban meghatározott feladatokat. adott eszközök megőrzéséről, állaguk megóvásáról szükség szerinti javításukról, pótlásukról.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, az 5/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész 1. pontjában meghatározott valamely szakképesítéssel való rendelkezés,

§         családgondozói vagy személyes gondoskodást nyújtó alapellátás más területén szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Egyetem, szociális munkás,

§         szociális alapellátásban szerzett intézményvezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

§         ECDL

§         Pincehely településen vagy 20 km-es körzetén belül található lakóhely

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz, szakképesítés meglétét igazoló okiratok másolata, hatósági erkölcsi bizonyítvány,a pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben az 1997. évi XXXI. tv. 15.§.-nak (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn,a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,szakmai gyakorlat igazolása

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Ervin nyújt, a 74/406-947, 30-954-3600 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (7084 Pincehely, Kossuth utca 81. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1276/2016 , valamint a beosztás megnevezését: családgondozó/intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (7084 Pincehely, Kossuth Lajos utca 81. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1276/2016, valamint a munkakör megnevezését: családgondozó/intézményvezető.

§         Személyesen: Juhász Ervin, Tolna megye, 7084 Pincehely, Kossuth utca 81. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett formai és tartalmi előírásoknak megfelelő pályázatok közül Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki határozatlan időre, három hónapos próbaidő kikötésével, családgondozói munkakörre, s bízza meg egyidejűleg Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja vezetésével, öt éves időtartamra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Pincehelyi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pincehely.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. július 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.07.13.
Iratkozzon fel állásértesítőre