www.topjob.hu

családsegítő


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés ma lejár

Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szekszárd
Humánszolgáltató Központ - Család és Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 18 hónap közalkalmazotti jogviszony –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Vörösmarty utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szekszárd és társult településein szociális segítő munka végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, lsd. 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklete szerint,

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        erkölcsi bizonyítvány - büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola,

        szociális területen szerzett munkatapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Anita nyújt, a 06/74 511 - 474 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Vörösmarty utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 103-2/2017. , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Vörösmarty Mihály utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 103-2/2017., valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

        Elektronikus úton Fábián Anita részére a humanszekszard@tolna.net E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

        Személyesen: Fábián Anita, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Vörömarty utca 5. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szekszárdi Vasárnap - 2017. július 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a szekszard.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.26.