Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

családsegítő


  • A hirdetés 180 napja lejárt

Felsőtárkány Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Felsőtárkány Község Önkormányzata család- és gyermekjóléti szolgáltatás

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, Felsőtárkány és Noszvaj települések, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Családsegítői (gyermekjóléti alapellátások, szociális alapellátás) feladatok ellátása az 1993. évi III. törvény és az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet alapján; valamint az 1997. évi XXXI. törvény és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján felsőfokú szociális alapvégzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés segítő szakember, szociológus, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, közösségi szociális munkás, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, mentálhigiéniai prevenciós specialista, család- és gyermekvédelmi szakos pedagógus, játék- és szabadidő-szervező tanár, addiktológiai konzultáns, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár.,

        büntetlen előéletű

        magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett

        Állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem álló

        tizennyolcadik életévét betöltött

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Helyben lakás, helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az iskolai végzettségről szóló okirat, bizonyítvány másolatát

        Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul-e, hogy pályázatát az elbíráló testület nyílt ülésen tárgyalja.

        A pályázó szakmai önéletrajzát

        Három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítványt

        A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör, vezetői, magasabb vezetői megbízás esetén a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

        Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Juhász Attila Simon nyújt, a 36/534-010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Felsőtárkány Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3324 Felsőtárkány, Fő út 101. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FT/2773/2017. , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Felsőtárkány Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3324 Felsőtárkány, Fő út 101. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FT/2773/2017., valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

vagy

        Személyesen: dr. Juhász Attila Simon, Heves megye, 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat, a pályáztató által összehívott szakmai bizottság és az Emberi Erőforrás Bizottság előzetes szakmai véleménye alapján Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        önkormányzati hirdetőtábla - 2017. augusztus 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A juttatások megállapítására a Kjt. és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.felsotarkany.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Heves
Heves
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.09.
Iratkozzon fel állásértesítőre