www.topjob.hu

Családsegítő


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 145 napja lett aktiválva

Tokaji Többcélú Kistérségi Tárysulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata

Családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Rákóczi út 52.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Családsegítői (gyermekjóléti alapellátások, illetve szociális alapellátás) feladatok ellátása az 1993.évi III. törvény és az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet alapján; valamint az 1997.évi XXXI. törvény és a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a 15/1998 NM rendelet 2. számú melléklete szerinti képesítési előírásoknak való megfelelés,,

        ECDL

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §- ának(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű önálló, felelősségteljes, pontos munkavégzés,mobilitás,

        kommunikációs készség, szociális érzékenység, gyermekvédelmi rendszer ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz,

        az iskolai végzettségeket/szakképesítéseket igazoló bizonyítványok/okiratok másolata,

        motivációs levél,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérésének igazolása.

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        nyilatkozata arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Posta Andrea nyújt, a 06-42/552-087 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tokaji Többcélú Kistérségi Tárysulás címére történő megküldésével (3910 Tokaj, Rákóczi út 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018.06.20. , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Tokaji Többcélú Kistérségi Tárysulás címére történő megküldésével (3910 Tokaj, Rákóczi út 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018.06.20., valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok értékelése után, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően a Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezet vezetője és a Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        tokaj.hu - 2018. június 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő 4 hónap. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 25.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre