www.topjob.hu

családsegítő


  • GovHU
  • Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 188 napja lett aktiválva

Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.08.01-től 2020.08.26 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 39. §., a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 64. §. szerinti feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet II. rész I/1. pontjában előírt végzettség.,

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történő rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.

        Cselekvőképesség.

        Büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól eltiltó ítélet hatálya alatt.

        Egészségügyi alkalmasság.

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Családsegítő munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű önálló munkavégzés, precizitás, terhelhetőség, szociális érzékenység, szakmai és jogszabályi ismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz.

        Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata.

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15. § (8) bekezdés szerinti kizáró okok nem állnak fenn..

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jung Katalin nyújt, a 06/75/541-067 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1121-3/2018. , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1121-3/2018., valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Sikeres pályázat esetén a munkáltató a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 21/A. § alapján 3 hónap próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dunafoldvar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre