www.topjob.hu

Családsegítő


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Komárom-Esztergom
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 180 napja lett aktiválva

Önkormányzati Szociális Szolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Önkormányzati Szociális Szolgálat
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

Családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.09.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Együttműködik a veszélyeztetettség és a krízishelyzet megelőzése érdekében az egészségügyi szolgáltatókkal, intézményekkel valamint a társadalmi szervekkel. Családtervezési, pszichológiai, jogi, mentális gyógypedagógiai és nevelési tanácsadás biztosítása. Segítséget nyújt az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális, gyermekvédelmi, foglalkoztatási szolgáltatásokhoz való hozzájutásban. Tanácsadással segíti az egyéneket/családokat problémáik megoldásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség, szociológus, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, közösségi szociális munkás, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, játék- és szabadidő- szervező tanár, addiktológiai konzultáns vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember,,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai önéletrajza

        iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak

        a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

        a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott ok vele szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráth Domonkos nyújt, a 06203785849 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Önkormányzati Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-NO/52-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Önkormányzati Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-NO/52-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.

        Személyesen: Kovács Mónika, Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételnek megfelelő pályázatot benyújtók közül az intézményvezető által végzett- előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról az intézményvezető dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.oroszlany.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Komárom-Esztergom
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre