www.topjob.hu

családsegítő


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Heves, Heves
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 182 napja lett aktiválva

Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3360 Heves, Hunyadi utca 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Család-és gyermekjóléti szolgálatnál végzett szociális segítő munka.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998.(IV.30.)NM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló oklevél másolata, motivációs levél, nyilatkozat a benyújtott pályázatba foglalt adatok kezeléséhez történő hozzájárulásról, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a Gyvt. 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 13. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Sándorné nyújt, a 36887622 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata címére történő megküldésével (3360 Heves, Hunyadi utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/79-17/2018. , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata címére történő megküldésével (3360 Heves, Hunyadi utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/79-17/2018., valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

        Elektronikus úton Szabó Sándorné részére a csgyjsz.heves@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Szabó Sándorné, Heves megye, 3360 Heves, Hunyadi utca 23. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 1.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Heves
Heves
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre