www.topjob.hu

dajka


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 334 napja lett aktiválva

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda - Tiszaújváros

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda - Tiszaújváros

dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.09.01. - 2017.12.15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodás gyermekek gondozása, nevelő-oktató munka segítése, takarítási feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormány rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, óvodai dajka szakképzettség,

        egészségügyi alkalmasság

        betöltött tizennyolcadik életév

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló oklevél másolatok

        Szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda - Tiszaújváros címére történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 287-2-2/2017. , valamint a munkakör megnevezését: dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda - Tiszaújváros címére történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 287-2-2/2017., valamint a munkakör megnevezését: dajka.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Helyben szokásos módon. - 2017. július 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.26.