www.topjob.hu

dajka


  • GovHU
  • Békés, Békés
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 242 napja lett aktiválva

Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút

dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5556 Örménykút, Tessedik Sámuel utca 28-30.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Dajkai feladatok ellátása, az óvodapedagógus gondozó-nevelő tevékenységének támogatása, együttműködés az intézmény pedagógiai célkitűzéseinek megvalósításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, dajkaképző,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél

        önéletrajz

        végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatokat és a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhessék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kórógyi Angyalka óvodavezető nyújt, a 66/219-588 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút címére történő megküldésével (5551 Csabacsűd, Petőfi Sándor utca 57/2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CS/1200-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút címére történő megküldésével (5551 Csabacsűd, Petőfi Sándor utca 57/2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CS/1200-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: dajka.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírásnak megfelelő pályázatok alapján a pályázatokat Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút Óvodavezetője bírálja el és a nyertes pályázó kinevezéséről Csabacsűd Nagyközség Polgármestere és Örménykút Község Polgármestere egyetértésével dönt, fenntartva magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kiírásnak (tartalmi és formai szempontból) nem megfelelő pályázatok további értékelésre nem kerülnek, azt a pályázó részére visszaküldjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.csabacsud.hu - 2018. július 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés 4 hónapos próbaidő kikötésével történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.21.
Iratkozzon fel állásértesítőre