Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

dékán


  • A hirdetés 1068 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
--> Állam- és Jogtudományi Kar

dékán (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. július 1-től 2019. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó dékán feladata a Kar vezetése, az oktató- és tudományos tevékenység irányítása, valamint a gazdasági munka felügyelete. Feladat- és hatáskörét a SZTE Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében foglaltaknak megfelelően gyakorolja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, Pályázhatnak a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának főállású egyetemi tanárai, illetve egyetemi docensei.,

§         A pályázathoz mellékelni kell: (1) tartalomjegyzéket;

§         (2) az SZTE rektorának címezve a pályázó jelentkezését a pályázatra, valamint rövid, összefoglaló válaszát a pályázati felhívásban foglalt feladatokra és elvárásokra;

§         (3) részletes szakmai önéletrajzot;

§         (4) rektori hatáskörbe tartozókra vonatkozó, kitöltött szakmai adatlapot (letölthető: http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/);

§         (5) az egyetemen fennálló közalkalmazotti jogviszonyáról szóló igazolást,

§         (6) linket a pályázó közleményeinek és hivatkozásainak teljes, közhiteles listájához a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu);

§         (7) az alább felsorolt okiratokról készült hitelesített másolatot: • egyetemi szintű végzettséget igazoló okmány (külföldi végzettség esetén a végzettség hazai elismerését vagy honosítását tanúsító határozat), • egyéb diploma (ha a pályázó rendelkezik vele), • szakképzettséget, szakképesítést tanúsító irat,

§         • tudományos fokozat, (PHD, DLA, a tudományok kandidátusa, a külföldön szerzett és idehaza honosított tudományos fokozat), • és nyelvvizsga bizonyítvány; • továbbá, ha a pályázó rendelkezik vele, az MTA doktora tudományos címet tanúsító oklevél és/vagy habilitációs oklevél,

§         (8) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt;

§         (9) minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;

§         (10) nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus formában benyújtott példány mindenben megegyezik a nyomtatott példánnyal;

§         (11) hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ nyújt, a 62/544-007 és 62/544-008 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-172/2015. , valamint a beosztás megnevezését: dékán. §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-172/2015., valamint a munkakör megnevezését: dékán.

§         Személyesen: SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZTE honlapja - 2015. december 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, az SZTE Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében és az SZTE Szervezeti és Működési Szabályzat Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot 2016. január 7-ig az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központba kell benyújtani személyesen vagy postai úton (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) 1 eredeti papír alapú, 1 másolati papír alapú példányban, továbbá a teljes pályázati dokumentációt 2 elektronikus példányban (szkennelve, pdf formátumban CD vagy DVD adathordozón).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.12.04.
Iratkozzon fel állásértesítőre